Program rajdu

OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO
21 kwietnia 2017 – piątek
OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
22 kwiecień 2017 – sobota
ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
12 maja 2017 – piątek godz. 24:00
TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI ORAZ SĄSIADUJĄCYCH STANOWISK W PARKU SERWISOWYM
12 maja 2017 – piątek godz. 24:00
OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
15 maja 2017 – poniedziałek, godz. 20:00 na stronie www.rajdzamkowy.pl
OPUBLIKOWANIE HARMONOGRAMU ODBIORU ADMINISTRACYJNEGO I BADANIA KONTROLNEGO BK1
16 maja 2017 – wtorek, godz. 20:00 na stronie www.rajdzamkowy.pl
WYDAWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ
20 maja 2017 – sobota, podczas Odbioru Administracyjnego
GODZINY PRACY BIURA RAJDU
20 maja 2017 – sobota godz. 8:00 – 22:00
21 maja 2017 – niedziela godz. 7:30 – 21:00
OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ
Biuro Rajdu, przy wejściu do budynku Urzędu Miasta po prawej stronie (drugie drzwi wejściowe).
TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA
20 maja 2017 – sobota, do czasu godziny odbioru administracyjnego załogi.
ODBIÓR ADMINISTRACYJNY, ODBIÓR MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW
20 maja 2017 – sobota od godz. 9:00 – 11:30 wg harmonogramu.
Biuro Rajdu – Urząd Miasta Będzin, ul. 11 Listopada 20
ZAPOZNANIE Z TRASĄ
20 maja 2017 – sobota godz. 9:30 – 16:30
BADANIE KONTROLNE BK 1
20 maja 2017 – sobota, Auto Serwis „Mobile Detailing”, Będzin, ul. Szkolna 11a od godz.13:00 do godz. 19:30 wg harmonogramu
GPS: 50°18,742’ 19°7,623’
ODPRAWA Z ZAWODNIKAMI
20 maja 2017 – sobota godz. 19:00
Urząd Miasta Będzin, ul. 11 Listopada 20 (salka sezyjna)
PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
20 maja 2017 – sobota godz. 20:30
Urząd Miasta Będzin, ul. 11 Listopada 20
OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ
20 maja 2017 – sobota, godz. 21:30
Oficjalna Tablica Ogłoszeń – Biuro Rajdu, Urząd Miasta Będzin, ul. 11 Listopada 20
www.rajdzamkowy.pl
OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
21 maja 2017 – niedziela wjazd od godz. 5:30 do 7:00.
START RAJDU
21 maja 2017 – niedziela godz. 8:00
Brama Startowa – PKC-0 Będzin (serwis – wyjazd), ul. Zawodzie (na moście).
META RAJDU
21 maja 2017 – niedziela, godz. 15:40
Będzin, ul. Zawodzie (na moście).
BADANIE KONTROLNE BK 2 (SZCZEGÓŁOWE)
21 maja 2017 – niedziela, godz. 16:20
War Auto Serwis „Mobile Detailing”, Będzin, ul. Szkolna 11a.
PUBLIKACJA PROWIZORYCZNEJ KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
21 maja 2017 – niedziela, godz. 18:30
Oficjalna Tablica Ogłoszeń – Biuro Rajdu, Urząd Miasta Będzin, ul. 11 Listopada 20
PUBLIKACJA OFICJALNEJ KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
21 maja 2017 – niedziela, godz. 19:00
Oficjalna Tablica Ogłoszeń – Biuro Rajdu, Urząd Miasta Będzin, ul. 11 Listopada 20
www.rajdzamkowy.pl
CEREMONIA METY – ROZDANIE NAGRÓD
Klasyfikacja generalna 7. Rajdu Zamkowego oraz w poszczególnych klasach
21 maja 2017 – niedziela, godz. 19:20 przed budynkiem Urzędu Miasta, ul. 11 Listopada 20 w Będzinie.